Proudly created with Varmia Projekt

Nasz Adres:

 

ul. Elbląska 6C

wjazd od ul.Parkowej

14-530 Frombork

Kontakt:

 

tel: +48 500 383 917

email: info@fromborkpokoje.pl

          villavarmia@gmail.com

                                                                                               

 

Regulamin Pokoi Gościnnych „Villa Varmia”

 

 

 

 

 

Właściciele „Villi Varmia” będą Państwu wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa w trakcie pobytu naszych Gości

.§1. Pokój wynajmowany jest na doby. W przypadku nie określenia terminu pobytu, przyjmujemy, iż pokój wynajęty został na jedną dobę.

 §2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00

 §3. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.

 §4. Opłaty za zakwaterowanie w Obiekcie oraz inne usługi określa „ Cennik” znajdujący się na stronie www.fromborkpokoje.pl lub www.villavarmia.pl Villa Varmia zastrzega sobie prawo do           zmiany cen w ofertach last minut i first minute.

§5.  W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości 30% ogólnej kwoty pobytu lub w przypadku rezerwacji 1 noclegu równowartość 1 doby.                     Osobom nie posiadającym rezerwacji oraz niniejszej wpłaty nie gwarantujemy zakwaterowania. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania rezerwacji na mniej niż 7 dni przed           planowaną  podróżą

§6.  Należność za pobyt pobierana jest w pierwszym dniu po przyjeździe. Prosimy o dotrzymanie tego obowiązku.

§7.  Goście Obiektu zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią ( Ust. z                10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. Z 2001 nr 87 poz. 960.)

§8.   Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych Gości naszego Obiektu.

§9.  W Obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:30 rano.

§10.Goście zobowiązani są do przestrzegania doby hotelowej meldując się i opuszczając Obiekt w określonych przez Villę Varmia godzinach zawartych w regulaminie.

§11. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu powstałe z jego                winy, lub z winy odwiedzających go osób. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju, Goście zostaną obciążeni kosztami naprawy.

§12. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin obiektu wyrządzając szkodę w mieniu Obiektu lub Gości albo szkodę na osobie          Gości, pracowników lub innych osób przebywających w Obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu.

§13. W przypadku zagubienia kluczy Gość ponosi odpowiedzialność materialną w kwocie 100 złotych .

§14. W momencie przekazania kluczy do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami, na życzenie pokój może zostać sprzątnięty, w tym celu należy to zgłosić.

§15. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, klimatyzatorów ,wentylatorów i innych podobnych urządzeń nie stanowiących                          wyposażenia jak również zabronione jest palenie tytoniu(kara 200 zł) i używanie ognia otwartego. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

§16. Przy organizacji większych imprez typu: pobyt grup szkoleniowych, zakładowych, konferencji, przyjęć weselnych wymagane jest uprzednie zawarcie umowy określającej szczegóły                  zamówionej usługi.

§17. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich, co umożliwi              natychmiastową reakcję. Obiekt ma obowiązek zapewnić: · warunki pełnego i nie skrępowanego wypoczynku Gościa. · bezpiecznego pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania                    tajemnicy informacji o Gościu. · profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług. · wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego              obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie. · sprawną pod względem technicznym usługę, w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, obiekt dołoży            starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.

§18. Na życzenie Gościa Obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi: · Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą. · Przechowanie bagażu; Obiekt może odmówić przyjęcia          na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.

§19. Obiekt ponosi ograniczoną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846 -849                  kodeksu cywilnego , o ile strony nie postanowiły inaczej. Gość powinien zawiadomić o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za                  uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

§20. W obiekcie zabronione jest : · Zakłócanie spokoju (np. odtwarzanie lub wykonywanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa) · Zapraszanie i przyjmowanie Gości (osób nie będących              klientami obiektu w pokojach bez zgody kierownictwa). · Zachowanie Gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości, kierownictwo            oraz pracownicy mogą odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę. · Zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite.

§21. Osoby naruszające zasady niniejszego Regulaminu zobowiązane będą do niezwłocznego opuszczenia obiektu.

§22. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego  Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty            te przechowywane będą przez miesiąc, a następnie zniszczone.

§23. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących co do jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od                      momentu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn          od nas niezależnych np: przerwy w dostawie wody lub prądu.

§24. Ze względu na częste problemy alergiczne Gości, nie akceptujemy pobytu ze zwierzętami.

§25. Dokonanie rezerwacji pokoju w „Villi Varmia ‘’jest jednoznaczne z faktem zapoznania się z regulaminem i akceptowaniem go.

§26. Regulamin obiektu podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.fromborkpokoje.pl lub www.villavarmia.pl oraz w drodze indywidualnego                                udostępnienia.

§27. Właściciel obiektu Villa Varmia zastrzega sobie prawo do wyłączenia dostępności części jadalnej w określonych godzinach po uprzednim poinformowaniu gości (w przypadku imprezy              zamkniętej). Villa Varmia zastrzega sobie prawo do zmiany cen w ofertach last minut i first minute na naszej stronie i u naszych partnerów. Cenny są również zależne od dostępności i              czasu dokonania rezerwacji.

 

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl w imieniu firmy:

Sylwia Kalinowska Villa Varmia Pokoje Gościnne

ul.Elbląska 6C

14-530 Frombork

NIP 5821532249 REGON 36183409

 

Szanowni Państwo, W dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), czyli nowe unijne rozporządzenie, którego celem jest unowocześnienie oraz ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie Uni Europejskiej. W związku z tym, w tym dniu zmianie ulegnie Polityka Prywatności Sylwia Kalinowska Villa Varmia Pokoje Gościnne. Informujemy Państwa, że Wasze dane osobowe ( e-mail , nr.telefonu itp.) - wykorzystywane są wyłącznie w celu obsługi procesu Rezerwacji i Świadczenia Usług w obiekcie noclegowym Sylwia Kalinowska Villa Varmia Pokoje Gościnne. Nie udostępnimy Twoich danych osobowych podmiotom trzecim. Nasza firma od początku podchodzi z dużą wrażliwością do danych osobowych naszych Klientów i zaintersowanych naszą ofertą. Dokonując rezerwacji w obiekcie Villa Varmia Pokoje Gościnne, Twoje dane osobowe pozostaną bezpieczne.